องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้...
   
  โครงการกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ(เต้นบาสโลป)
   
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
   
  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ประจำป...
   

นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการเยาว...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22
 
เก็บตกทะเมนชัยเกมส์ 2561
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130