องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและเสริมสร้างความเ...
   
  โครงการอบรมหลักสูตรช่วยเหลือคนพิการระดับพื้นฐาน พ....
   
  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ
   

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่ว...

  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...
   

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564
เจ้าหน้าที่ อบต.ท...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22
 
เก็บตกทะเมนชัยเกมส์ 2561
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130