องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 25 ก.พ. 2565 ]37
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายเสนาะ เทียนทอง ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 [ 5 ม.ค. 2565 ]0
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]55
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]68
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]50
6 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]43
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]160
8 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]218
9 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]332
10 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]329
11 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]330
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]313
13 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]309
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 26 เม.ย. 2561 ]340
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2561 ]297
16 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 13 ต.ค. 2558 ]396
17 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2558 [ 5 ส.ค. 2558 ]383
18 รับ-จ่ายจริงประจำเดือนกรกฎาคม2558 [ 5 ส.ค. 2558 ]373