องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]9
2 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
3 ประกาศการใช้แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 29 เม.ย. 2563 ]4
4 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]6
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาศที่1 และ 2 [ 22 เม.ย. 2563 ]15
6 คำขวัญต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 18 มี.ค. 2563 ]6
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]5
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]5
9 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]7
10 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]7
 
หน้า 1|2|3