องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]12
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]141
3 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ผด.2) [ 27 ต.ค. 2563 ]206
4 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.2) [ 15 ต.ค. 2563 ]203
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]204
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 3 ก.พ. 2563 ]223
7 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]218
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]223
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 5 เม.ย. 2562 ]223
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]419
11 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]432
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2 พ.ย. 2560 ]356
13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2 พ.ย. 2560 ]323
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]328
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 13 ต.ค. 2559 ]431