องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม [ 4 เม.ย. 2565 ]45
2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]43
3 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]157
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]144
5 รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]153
6 รายงานการใช้เงิน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]170
7 รายงานการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]160
8 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]163
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]247
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]242
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]254