องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
 


โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565


นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยจัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

2022-08-31
2022-08-09
2022-07-27
2022-07-22
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15
2022-04-05
2022-04-04
2021-07-15