องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562