องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562