องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัยเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัยเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2562
26-28 มีนาคม 2562