องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562
ณ บ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ร่วมกันโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์