องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากาอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่  13  มีนาคม  2563

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย