องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]39
2 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]40
3 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]47
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]42
5 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]46
6 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]39
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]42
8 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2564 ]38
9 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]40
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 20 พ.ย. 2563 ]41
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]45
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]53
13 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]50
14 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]40
15 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]45
16 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]45
17 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]46
18 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]45
19 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]48
20 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2562 ]54
 
หน้า 1|2