องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี (เก่า)


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย