องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปี งบประมาณ  2562
สำหรับ  บุคคลภายใน

    เอกสารประกอบ เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย