องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2562

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก   หมายถึง  บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มาติดต่อ  อบต. ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต  ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ
บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง  โรงเรียน  ผู้มารับบริการต่างๆ  ประชาชนทั่วไป  )

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2562