องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2562

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก   หมายถึง  บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มาติดต่อ  อบต. ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต  ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ
บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง  โรงเรียน  ผู้มารับบริการต่างๆ  ประชาชนทั่วไป  )

    เอกสารประกอบ เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย