องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เรื่อง  กรอบแนวปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร

    เอกสารประกอบ แนวปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย