องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาศที่1 และ 2

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาศที่1 และ 2
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2563