องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์


รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย