องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 


ประกาศการใช้แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการใช้แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 ประกาศ  ณ วัน ที่  18  พฤษภาคม 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2563