องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี (เก่า)


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2563)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี(พ.ศ.2560-2563)


    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย