องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]41
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]35
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2567 [ 1 ก.พ. 2565 ]39
4 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]38
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]37
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]43
7 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]41
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2563 ]45